Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) là hồ sơ pháp lý quan trọng nhất trong bộ "hồ sơ môi trường" mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần có.Báo cáo đánh giá tác động môi trường là báo cáo mang tính dự báo …

Đọc thêm

Quy trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Những kiến thức cơ bản về báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Điều kiện để lập báo cáo là cơ sở thực hiện công ...

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Những sự đánh giá tác động môi trường đặc biệt ở chỗ chúng không yêu cầu sự tuân thủ các một kết quả môi trường được định trước, mà yêu cầu các nhà hoạch định ra quyết định cân nhắc, tính toán đến các giá trị môi trường trong các quyết định của họ và để chứng minh những quyết định ...

Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là gì? Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, Luật bảo ...

Đọc thêm

Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Đề thực hiện việc đánh giá này, ngày 21/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký). Theo đó, đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là dự án ...

Đọc thêm

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là gì?

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường. a) Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường …

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường 2022

4. Các quy định lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 2022. – Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, riêng khoản 3 Điều 29 (quy định về nội dung đánh giá tác động môi trường) có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. – Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy ...

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường là gì? - LamSon Education

Đánh giá tác động môi trường là gì? A. Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó B. Là việc phân tích các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể

Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có thời hạn bao lâu?

Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. 1. Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển ...

Đọc thêm

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường bổ sung

Ngoài lập đánh giá tác động môi trường, Hợp Nhất còn chuyên thực hiện các loại hồ sơ môi trường quan trọng khác như kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, giấy phép xả thải vào nguồn nước, báo cáo hoàn …

Đọc thêm

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

8 NDO - Ngày 29/7, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Hội thảo được kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương cùng đông đảo các ...

Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Tư vấn thủ tục thực hiện

Đánh giá tác động môi trường chỉ phải làm lại/điều chỉnh trong các trường hợp sau: Quá 24 tháng kể từ ngày báo cáo ĐTM được phê duyệt nhưng dự án vẫn chưa được xây dựng; Có các thay đổi so với báo cáo đã được phê duyêt: tăng quy mô, thay đổi địa điểm xây ...

Đọc thêm

Đối tượng nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định như sau: – Chủ dự án thuộc đối tượng quy định phải thực hiện đánh giá tác động môi trường tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước ...

Đọc thêm

Quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường

1. Khái niệm đánh giá tác động môi trường. Theo khoản 7 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020: "Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó"

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường

Nội dung: - Các đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định chi tiết tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. - Bên cạnh đó, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 cũng quy định chi tiết về Tăng quy mô, công suất, thay ...

Đọc thêm

Phương pháp thực hiện đánh giá tác động môi trường ĐTM

DANH MỤC CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG (02.11.2015) Giấy tờ cần thiết làm báo cáo đánh giá tác động môi trường (16.09.2015) Giấy tờ cần thiết làm báo cáo giám sát môi trường (16.09.2015) Hướng Dẫn Quản Lí …

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường: Nên để người dân góp ý từ đầu

Đánh giá tác động môi trường: Nên để người dân góp ý từ đầu. Thế nhưng sự thực thì chính quyền không hề lấy ý kiến của người dân. Để có được những lời như vậy từ chính quyền, nhà đầu tư đã phải "làm một số thứ" trước đó" - GS Đặng Hùng Võ ...

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường là gì? Đối tượng nào phải thực hiện?

đánh giá tác động môi trường 2022 (được viết tắt là đtm, tên tiếng anh là eia) là sự đánh giá khả năng tích cực hay tiêu cực của một dự án đầu tư, một kế hoạch, một chính sách hoặc một chương trình được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh của tự nhiên, kinh tế và xã hội trước khi ra quyết định thực hiện, đồng thời đề xuất …

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường - Luật Dương Gia

Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường. 1. Chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau: a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường - Cổng thông tin điện tử

tổng cục môi trường. vietnam environment administration. Cơ quan chủ quản: Tổng cục Môi trường. Giấy phép số 153/GP-TTGT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 26 tháng 10 năm 2015 Người chịu trách nhiệm chính: TS. Nguyễn Văn Tài – …

Đọc thêm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại khoảng 1 Điều 30 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, cụ thể như sau: Tất cả Nhóm I (tất cả phụ lục III quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP). Nhóm II trừ mục I ...

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường - Những điểm mới …

Ngoài ra, theo Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ban hành ngày 21/05/2021, đối tượng phải thực hiện các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường (TĐMT) bao gồm: Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự …

Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là gì? Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển …

Đọc thêm

Top 3 đơn vị làm đánh giá tác động môi trường tốt …

2. Vai trò của làm đánh giá tác động môi trường. 3. Top 3 công ty làm đánh giá tác động môi trường tốt nhất. 3.1 Công ty môi trường Cao nguyên xanh. 3.2 Viện Đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng. 3.3. Công ty …

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường nội dung cần lưu ý trong Nghị …

Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất/kinh doanh dịch vụ cần lưu ý những nội dung chính trong các VBPL. – Các biểu mẫu liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Phụ lục I – Thông tư 25/2019/TT-BTNMT; và phụ lục VI trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP; – …

Đọc thêm

Xác định và đánh giá tác động của con người tới môi trường tự …

Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. => Con người đã ngày càng tác động quá nhiều đến môi trường, việc khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự tái sinh. Biểu hiện dễ thấy nhất là các ...

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường - Những điểm mới theo NĐ …

Ngoài ra, theo Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ban hành ngày 21/05/2021, đối tượng phải thực hiện các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường (TĐMT) bao gồm: Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ …

Đọc thêm

Lập đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT 2020

Thẩm định báo cáo ĐTM theo luật BVMT 2020. So với Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định hàng loạt điểm mới về ĐTM thì khoản 3 Điều 34 của Luật BVMT 2020 cũng quy định về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Hội đồng thẩm định được thành lập ít ...

Đọc thêm

Hồ sơ đánh giá tác động môi trường bổ sung

Ngoài lập đánh giá tác động môi trường, Hợp Nhất còn chuyên thực hiện các loại hồ sơ môi trường quan trọng khác như kế hoạch bảo vệ môi trường, sổ chủ nguồn thải, giấy phép xả thải vào nguồn nước, báo cáo hoàn thành đtm,…. Liên hệ ngay Hotline 0938.857.768 để ...

Đọc thêm

Tìm hiểu về việc đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì?

Đánh giá tác động môi trường bao gồm các hoạt động nhằm đánh giá những tác động khi tiến hành xây dựng một dự án thực tế đến môi trường. Bao gồm những tác động về mặt tích cực lẫn tiêu cực. Từ đó xem xét lợi hại, và quyết định có nên xây dựng hay không.

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường (EA) - thutucmoitruong.vn

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (14/08/2016) Thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) (14/08/2016) Thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (14/08/2016)

Đọc thêm

Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Tư vấn thủ tục thực hiện

Đánh giá tác động môi trường hay còn được gọi là ĐTM, là thủ tục hồ sơ môi trường chủ dự án cần thực hiện và trình duyệt tại cơ quan chức năm có thẩm quyền ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Báo cáo ĐTM hiểu đơn giản là một loại hồ sơ môi trường liên …

Đọc thêm

ĐTM là gì? Các bước lập báo cáo đánh giá tác động …

Cơ sở pháp lý áp dụng khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH2013 ban hành ngày 23/06/2014. Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi …

Đọc thêm

Phân loại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các loại đánh giá tác động môi trường. Theo quy định thì đánh giá tác động môi trường chia thành 2 loại chính: ĐTM: tiến hành thực hiện trước khi triển khai xây dựng dự án (Căn cứ theo Phụ lục II của Nghị định 40/2019/NĐ-CP). ĐCM: thực hiện …

Đọc thêm

🌍🌍 ĐTM là gì? Tại sao cần phải đánh giá tác động môi …

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.. Theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường 2014, việc …

Đọc thêm

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Pháp luật Doanh nghiệp

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM ( tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

Đọc thêm

Đánh giá tác động môi trường - VietnamBiz

Đánh giá tác động môi trường - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Environmental Impact Assessment, viết tắt là ĐTM. Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường …

Đọc thêm

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)

Tiểu Dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Báo cáo Đánh giá Tác động Môi tr ... Khung tuân thủ môi trường..... 253 4.3.2.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại..... 256 CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MI TRƯ ỜNG ...

Đọc thêm